MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  147195 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 3917 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5596 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3128 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2310 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 976 
PRAWO Podstawy prawne działania 1324 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1074 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1289 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1201 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 895 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 962 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 890 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1037 
PRAWO Statut 1023 
PRAWO Regulamin 1005 
PRAWO Inne 1022 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 611 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 658 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1278 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 2989 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1212 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1189 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów