MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  149682 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 3988 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5672 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3181 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2331 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 993 
PRAWO Podstawy prawne działania 1332 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1082 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1297 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1214 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 903 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 970 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 899 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1045 
PRAWO Statut 1035 
PRAWO Regulamin 1013 
PRAWO Inne 1030 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 616 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 666 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1287 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3043 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1232 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1198 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów