MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  156574 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4182 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5911 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3299 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2392 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1056 
PRAWO Podstawy prawne działania 1373 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1119 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1332 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1252 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 936 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1006 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 937 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1080 
PRAWO Statut 1074 
PRAWO Regulamin 1047 
PRAWO Inne 1060 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 645 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 693 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1347 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3121 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1305 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1234 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów