MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  155039 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4145 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5837 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3274 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2367 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1036 
PRAWO Podstawy prawne działania 1359 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1108 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1322 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1243 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 929 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 999 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 925 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1071 
PRAWO Statut 1066 
PRAWO Regulamin 1041 
PRAWO Inne 1052 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 635 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 685 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1328 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3107 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1288 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1225 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów