MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  151702 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4041 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 5736 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3214 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2344 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1005 
PRAWO Podstawy prawne działania 1344 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1094 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1308 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1226 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 914 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 984 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 910 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1056 
PRAWO Statut 1049 
PRAWO Regulamin 1025 
PRAWO Inne 1041 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 624 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 674 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1302 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3078 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1252 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1208 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów