MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  163805 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4402 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 6188 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3442 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2478 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1146 
PRAWO Podstawy prawne działania 1447 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1181 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1399 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1328 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 1016 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1074 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 1009 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1146 
PRAWO Statut 1155 
PRAWO Regulamin 1112 
PRAWO Inne 1135 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 704 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 757 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1426 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3199 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1402 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1338 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów