MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  160591 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4332 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 6082 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3390 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2449 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1107 
PRAWO Podstawy prawne działania 1414 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1154 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1365 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1294 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 982 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1045 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 980 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1119 
PRAWO Statut 1117 
PRAWO Regulamin 1088 
PRAWO Inne 1102 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 684 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 733 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1404 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3170 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1364 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1297 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów