MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  158694 
WŁADZE, STRUKTURA Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej 4266 
WŁADZE, STRUKTURA Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej 6015 
WŁADZE, STRUKTURA Organy Okręgowej Izby Lekarskiej 3352 
WŁADZE, STRUKTURA Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej 2418 
WŁADZE, STRUKTURA Wybory 2009 1082 
PRAWO Podstawy prawne działania 1395 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje OZL 1137 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje ORL 1348 
PRAWO Uchwały, stanowiska, apele i rezolucje Prezydium ORL 1273 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 956 
PRAWO Protokoły Komisji Rewizyjnej 962 
PRAWO Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej 1026 
PRAWO Prawo dotyczące ochrony zdrowia 1101 
PRAWO Statut 1092 
PRAWO Regulamin 1069 
PRAWO Inne 1079 
FINANSE Finanse OIL rok 2009 664 
FINANSE Finanse OIL rok 2010 716 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie. 1378 
Prawo wykonywania zawodu Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca 3147 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie 1334 
Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca 1273 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów